Chó khôn


 Một anh chàng mất chó, liền gọi số điện thoại cấp cứu, cô nhân viên túc trực trả lời:

- Chúng tôi chỉ giải quyết những trừơng hợp quan trọng mà thôi ...
 
Anh chàng khổ sở giải thích: 
 
- Nhưng mà cô chưa hiểu rõ, con chó của tôi đặc biệt lắm vì nó biết nói cơ ...
 
- Vậy thì anh nên gác điện thoại lại đi, vì nó sắp sửa phone cho anh đấy!

   • (Có 4 bình chọn)