Cả hai đều chưa biết tính


 Trong giờ toán, cô giáo giảng mãi mà cu Tèo vẫn không sao làm bài cho đúng được, cô phải dùng ví dụ cụ thể :

- Bây giờ nếu em có 20 đồng, ba em cho thêm 40 nữa, thì cả thẩy em có bao nhiêu tiền ?
 
Cu Tèo :
 
- Dạ thưa cô, vẫn là 20 đồng ạ !
 
Cô giáo nổi quạu :
 
- Em không biết làm tính cộng à, làm sao mà chỉ có 20?
 
Cu Tèo buồn rầu đáp :
 
- Tại vì cô không biết tính của ba em đó thôi !

 

   • (Có 4 bình chọn)