Trước một bức tranh khủng khiếp


 Một bà nhà giàu  và nổi tiếng khó tính, đi xem triển lãm tranh vẽ, bà hỏi hướng dẫn viên:

- Bức tranh này ai vẽ mà trông sợ vậy?
 
Hướng dẫn viên:
 
- Tranh Van Gogh vẽ chiếc tai của ông ta, sau khi ông ta cắt đấy!
 
Bà khách lại tiếp tục chăm chú nhìn các tấm tranh khác, 1 lúc sau bà lại thắc mắc:
 
- Còn bức tranh kia sao trông ghê thế?
 
Hướng dẫn viên:
 
- Thưa bà, đó là tranh của Picasso!
 
Một lát sau, bỗng bà ta hét lên hãi hùng:
 
- Thế còn bức tranh khủng khiếp này là của ai?
 
Hướng dẫn viên lễ phép:
 
- Dạ thưa bà, chỗ này không treo tranh, mà chỉ treo một tấm gương. Bà đang đứng trước một tấm gương đó ạ!

   • (Có 4 bình chọn)