Nghỉ hè tốt


Một nhân viên mới đi nghỉ hè về, bạn đồng nghiệp hỏi:
 
- Trông bạn có 2 chiếc má phổng phao quá! nhờ khí hậu tốt hay là hạp đồ ăn thế?
 
Anh chàng lắc đầu :

-  Chẳng có thứ nào đúng cả. Chẳng qua là vì tối nào tôi cũng phải phùng mang trợn mắt mà thổi những nệm bằng “plastic” cho cả gia đình tôi! 

   • (Có 4 bình chọn)