Nghề kiểm toán

Giới thiệu chung

Các tổ chức, công ty do nhiều người sở hữu vốn (góp vốn) cần sự minh bạch (rõ ràng) trong việc phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh qua các báo cáo tài chính. Kiểm toán là công việc xác minh, kiểm tra lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại tổ chức, doanh nghiệp đã hạch toán đúng theo các chuẩn mực đã được đề ra chưa? Việc xử lý và lập các báo cáo có phù hợp các quy định về kế toán, luật pháp hay không? Qua quá trình xác minh, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Người kiểm toán (Công ty kiểm toán) sẽ phát hành báo cáo về tình hình hạch toán và báo cáo tài chính để các Nhà đầu tư, Chủ sở hữu, Cơ quan nhà nước… có cơ sở để ra các quyết định.

Người làm nghề kiểm toán được gọi là Kiểm toán viên

Môi trường công việc
- Kiểm toán viên thường làm việc trong môi trường áp lực cao và phải va chạm với nhiều loại hình tổ chức, doanh nghiệp. Công việc đòi hỏi phải vận dụng hết năng lực, óc phân tích và tư duy sáng tạo của mình để hoàn thành công việc;
- Do được va chạm nhiều, nên các bạn trẻ làm nghề kiểm toán thường trưởng thành rất nhanh sau vài năm làm việc và có nhiều cơ hội nghề nghiệp có thu nhập cao cho tương lai.
Những tố chất cần thiết
- Trung thực;
- Thận trọng;
- Trách nhiệm;
- Óc quan sát và tư duy phân tích cao, giỏi tính toán, yêu thích những con số, khả năng chịu đựng áp lực của công việc.
Triển vọng nghề nghiệp
- Nghề kiểm toán hứa hẹn cơ hội việc làm rất lớn. Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có khoảng gần 900 kiểm toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề, không đáp ứng đủ lực lượng để kiểm toán hàng vạn doanh nghiệp hiện thời.
- Mức lương khởi điểm của kiểm toán viên tương đối cao, đặc biệt làm việc tại các Công ty kiểm toán nước ngoài. Ngoài ra, làm việc trong môi trường này, bạn mau trưởng thành và có thể thăng tiến trong nghề kiểm toán hoặc chuyển sang các vị trí quản lý cao trong nghề kế toán, tài chính, kiểm soát tài chính...
  • (Có 4 bình chọn)