Nghề điều hành doanh nghiệp

Giới thiệu chung

Bất kể doanh nghiệp nào, khi hoạt động kinh doanh cũng cần có sự điều hành của các nhà quản lý. Vai trò của nhà quản lý trong doanh nghiệp là rất quan trọng, mỗi quyết định cũng như cách điều hành của các nhà quản lý sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.
Công việc của nhà điều hành doanh nghiệp
Lập kế hoạch kinh doanh;
- Xây dựng bộ máy nhân sự, tuyển dụng và phân công công việc;
- Triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Kiểm soát toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp theo đúng kế hoạch kinh doanh đã được đề ra.
Môi trường công việc
Chịu nhiều áp lực trước Hội động quản trị hoặc Chủ doanh nghiệp về hiệu quả hoạt độngsản xuất, kinh doanh. Môi trường làm việc chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cách thức điều hành của Nhà quản lý cũng như khả năng tài chính của doanh nghiệp. Nếu như một người quản lý bài bản sẽ tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, qui trình làm việc rõ ràng, khoa học, tạo sự đoàn kết của toàn bộ nhân viên. Ngược lại, một người quản lý kém có thể tạo ra môi trường làm việc không tốt cho nhân viên.
Những tố chất cần thiết
- Trung thực;
- Có tầm nhìn;
- Có năng lực;
- Có khả năng truyền lửa cho nhân viên;
- Thông minh
Triển vọng nghề nghiệp
Điều hành doanh nghiệp là một nghề sẽ đem lại cho bạn mức thu nhập cao cùng những chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Tuy nhiên, sẽ có nhiều thử thách cho vị trí này khi Nhà quản lý chưa tìm ra các mô hình công ty phù hợp với khả năng của bản thân mình.

Điều hành doanh nghiệp có thể là một nghề làm thuê hoặc có thể khởi nghiệp từ việc điều hành một doanh nghiệp nhỏ do chính mình gầy dựng lên, từ đó doanh nghiệp sẽ dần phát triển trở thành công ty lớn (nếu bạn có năng lực) hoặc công ty không phát triển và có thể giải thể nếu bạn không có năng lực lãnh đạo và quản lý.

  • (Có 4 bình chọn)