Ngành thủy sản

Ở một nước có bờ biển dài như Việt Nam thì việc khai thác tiềm năng của ngành thủy hải sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta phải tận dụng thế mạnh này như thế nào?

Ngành thủy sản

Giới thiệu chung

Trong sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, ngành Thủy sản cũng đang có dấu hiệu phát triển mạnh, sản phẩm làm ra không thuần túy chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu, đặc biệt kim ngạch xuất khuẩu cho những mặt hàng của nhóm ngành nghề này đã có những bước tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, mang lại nhiều ngoại tệ đáng kể cho đất nước.

Hiện nay, trên cả nước, những ngành nghề thuộc nhóm ngành này (nuôi cá nước mặn và cá nước ngọt) được mọi tầng lớp nhân dân tham gia đông đảo, họ thấy rõ việc nuôi cá cho năng suất sản lượng cao hơn hẳn tập quán thả cá. Mặt khác, nghề thủy sản có thể mang lại nguồn lợi kinh tế rất lớn, giúp người dân làm giàu một cách nhanh chóng.

Việc đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ngành thủy sản ở nước ta đang có những bước phát triển tốt, nhất là trong các khâu sản xuất giống, lai tạo giống, sản xuất thức ăn, bảo quản cũng như chế biến sản phẩm sau thu hoạch.

Theo học chuyên ngành thủy sản tại các cơ sở đào tạo, học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên môn như: khả năng thiết lập cơ sở dữ liệu cho yêu cầu phát triển bền vững ngành thủy sản và quản lý tài nguyên thủy sản thiên nhiên; phát triển các mô hình quản lý tài nguyên thủy sản trong các thủy vực; phát triển kỹ thuật nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ phù hợp cho các vùng sinh thái khác nhau; cải thiện chất lượng cá giống…

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư ngành thủy sản có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương hoặc các cơ sở nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, các doanh nghiệp nông – lâm - ngư, các viện nghiên cứu, các trường trung học nông nghiệp hoặc đại học nông nghiệp hoặc làm cán bộ quản lý thủy sản ở các cơ quan ban ngành thuộc tỉnh, thành phố hay học sau đại học về nuôi trồng thủy sản.

Triển vọng ngành thủy sản trong 5 năm tới

Thế mạnh nước ta là kinh tế biển, vì vậy ngành này luôn cần một nguồn nhân lực lớn, chất lượng cao trong 5 năm tiếp theo và xa hơn nữa. Cơ hội là không nhỏ nếu như các bạn tận dụng tốt lợi thế này

Đinh Tiến/ HNO

  • (Có 4 bình chọn)