Mất trí


 Một bà đã già nhưng chưa muốn già, đi khám bệnh :

- Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy bị ngạt thở, chóng mặt, ù tai, đau mình nhức xương 
 
Bác sĩ : 
 
- Thế bà bao nhiêu tuổi?
 
Bà nghĩ ngợi 1 lúc rồi đáp :
 
-  Ơ, ơ .. năm nay tôi gần ba chục!
 
Vị bác sĩ lắc đầu :
 
- Thế là bà lại còn thêm cả bệnh mất trí nữa đấy! 

   • (Có 4 bình chọn)