Lời khuyên chân thật


 Ngọc Toét sắp sửa lấy chồng, cô ngồi khoe với đám bạn:

- Vị hôn phu của tớ  “ga lăng”  lắm, khen tớ vừa khéo tay lại vừa xinh đẹp...
 
Một cô trong bọn cho ý kiến :
 
- Vậy thì bồ nên cẩn thận đấy, vì chưa cưới mà hắn đã lòi cái đuôi nói dối ra rồi!

   • (Có 4 bình chọn)