Lầm lẫn


 Tư Ngớ thấy Năm Ngẩn hai tai đều bịt kín, Tư Ngớ :

 
- Toa bị sao vậy?
 
- Moa đang ủi quần áo thì chuông điện thọai reo, moa lộn chiếc bàn ủi ra điện thoại.
 
- Thế còn tai kia?
 
- Trong lúc moa gọi xe cứu thương.

   • (Có 4 bình chọn)