Không sao cả


4 giờ  sáng, Tư Khờ nhận đươc cú điện thoại của ông hàng xóm:

- Con chó nhà anh làm sao mà tru tréo sủa suốt đêm như chết cha chết mẹ vậy?
 
Ngày hôm sau, cũng 4 giờ sáng, Tư Khờ phôn lại:
 
- Con chó nhà tôi không sao cả, vì ban ngày thì nó ngủ!

   • (Có 4 bình chọn)