Hết hi vọng


 Đàn bò rủ nhau đi trốn, “bộ tổng tham mưu”  bàn kế hoạch trước:


- Nếu mình thò cổ ra mà thấy tên chăn bò đứng bên tay trái thì chúng ta sẽ trốn đi sang phía tay phải, còn nếu hắn đứng phía bên phải, thì ta sẽ trốn đi bên trái. Rất đơn giản…

Thế là một chị xung phong ra ngoài chuồng để xem xét, một lúc sau chị lạch bạch trở về báo cáo, lắc đầu buồn bã:

- Kế hoạch hỏng bét! Chúng mình không trốn nổi đâu, vì thằng chăn bò không có mặt ở ngoài ấy!

   • (Có 4 bình chọn)