Giống vậy


 Bà vợ cằn nhằn ông chồng:

- Cứ mỗi lần đi làm về là ông hàng xóm đều tặng hoa và hôn vợ ổng, em cũng muốn mình làm như vậy ...
 
Ông chồng: 
 
- Anh  cũng muốn thế lắm chứ, nhưng mà anh có quen với bả đâu!

   • (Có 4 bình chọn)