Cướp thời hiện đại


Một anh ăn diện mốt thời trang bước vào cửa tiệm bán súng tại Chicago, thành phố nổi tiếng các vụ cướp.
 
- Tôi muốn có một khẩu súng Rulô.
 
- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, loại năm viên và loại sáu viên, ông mua loại nào?
 
- Chờ tôi một lát. Cô cho tôi mượn điện thoại - Anh chàng quay số và hỏi - A lô! Ngân hàng A đó phải không? Xin lỗi ngân hàng có bao nhiêu nhân viên ạ?
 
- Sáu người. Ông hỏi làm gì?
 
Anh chàng cúp điện thoại quay sang cô bán hàng:
 
- Cô bán cho loại Rulô 6 viên đạn.

   • (Có 4 bình chọn)