Bệnh hoang tưởng


Bốn bệnh nhân hoang tưởng nói chuyện với nhau. Người thứ nhất lên tiếng:
 
- Tớ là người được Thượng Đế cử xuống trái đất để chấn chỉnh lại một số thứ chưa ổn.
 
- Bậy! - Người thứ hai ngắt lời - Thượng Đế cử tớ xuống đấy chứ!
 
- Hai cậu chỉ khoác lác. - Người thứ ba xen vào - Tớ mới là sứ giả của Người.

- Tớ không hiểu các cậu tranh cãi gì đấy! - Người thứ tư bác bỏ - Tớ đã cử ai xuống trái đất bao giờ đâu!

   • (Có 4 bình chọn)