Ai tệ hơn ai?


 Bà vợ tâm sự với chồng :

- Cái bà hàng xóm thật tệ, cứ mỗi lần quét vườn là y kỳ bả thẩy đá bẩn sang vườn nhà mình!

Ông chồng :

- Bộ mình nhìn thấy bả vứt sang à?

- Không, nhưng rõ ràng toàn là đá mà tôi đã ném qua vườn nhà bả!

   • (Có 4 bình chọn)